Tech trend TOP 9 a 2021-es évre, amit az Ön cégének is követnie kell!

Tech trend TOP 9 a 2021-es évre, amit az Ön cégének is követnie kell!

A világnak új fajta vezetőségre van szüksége. A 2020-as év kihívásait tekintve megállapíthatjuk, hogy minden vállalkozás lényegében egy technológiai vállalkozás, és ezt a cégek jelentős száma is így látja. Ezzel kezdetét vette egy új korszak, egy exponenciális átalakulás, ahogy a technológia folyamatosan átalakítja az ipart és az emberi tapasztalatokat. Most, amikor kezd körvonalazódni a világjárvány utáni valóság, a cégeknek is a változás útjára kell lépniük. Az idei év top 9 tech trend cégek számára:

Építkezzünk tervezetten

Az ipari versengés hajnalát éljük, amikor is a cégek struktúrájukban versenyeznek egymással. A vállalatok részére rengeteg opció és választás áll rendelkezésre a technológiában. Ennek értelmében a vállalatokat felépítő minden technológiai réteg személyre szabható, és a vállalati stratégia megvalósítása soha nem látott mértékben optimalizálható.

Azonban ahhoz, hogy felépítsük és igazgassuk a legversenyképesebb technológiai infrastruktúrát, másképpen kell gondolnunk a technológiára. Az üzleti és technológiai stratégiának eggyé kell válnia, és a vállalatoknak kell betölteniük a technológiai vezető szerepét.

Hogyan építsünk jobb struktúrát

A technológiai lehetőségek sokszínűsége példátlan változatossághoz fog vezetni az üzleti megoldások terén. Azok a vállalatok, akik erőt és energiát fektetnek be arra, hogy meghatározzák a számukra legnagyobb értéket képviselő technológiákat, ők lesznek képesen igazán egyedit nyújtani.

Felépíteni egy versenyképes technológiai infrastruktúrát azzal kezdődik, hogy technológiai értéket gyűjtünk össze – a kulcs itt a felhő stratégia és a mikroszolgáltatások. A vállalatoknak szükségük van egy adaptív technológiai alapra, és nem engedhetik meg, hogy a hagyományos rendszerek hátráltassák őket.

Azáltal, hogy a vállalatok egyesítik a technológiát és az üzleti stratégiát, nagyobb szerepet fognak játszani abban, hogy megkönnyítsék az emberek kapcsolatát a technológiával. Ehhez a bizalom kiépítése szükséges – nem csak a termékeket és szolgáltatásokat illetően, de a mögöttük rejlő technológiában is.

A digitális iker átméretezheti a fizikai teret

Az egyre növekvő mértékű befektetés az adatokba, mesterséges intelligenciába és digitális ikerbe az üzlet és intelligencia új generációjának feltörekvését eredményezi – a tükörvilágot. A vezetők által a szervezeten belül létrehozott intelligens digitális ikrek az egyesítést követően együtt egész gyárak, ellátóláncok, termék életciklusok, és még sok más, élő modelljeit hozzák létre.

Ahogy a fizikai világ egyre nagyobb részét képezik le a digitális térben, az egyre növekvő tükörvilág az új lehetőségek aranybányáját tárja felszínre. A vállalatvezetők eddig példa nélküli mértékben lesznek képesek az adatot és intelligenciát egyesíteni egymással; feltenni és megválaszolni a túlélésükhöz szükséges, lényegi kérdéseket; valamint újragondolni az üzemelést, együttműködést és fejlesztést.

Hogyan készítsünk tükörvilágot

A tükörvilág szimulációk szabadságot adnak majd a vállalatoknak az új ideák felfedezésében és lehetőséget, hogy végtelen számú “mi lenne, ha” kérdést tegyenek fel egy kockázatmentes, digitális környezetben. A vezetők ezt a képességet arra fogják használni, hogy átalakítsák az innovációs folyamataikat.

Az intelligens iker és tükörvilág előnyeinek kiaknázásához a vállalatoknak elengedhetetlen az átfogó és megbízható adatfelhasználás. Az iker egy hatásos módszer, hogy az adat használható információ legyen, ám a töredék vagy selejtes adat több kárt okozhat, mint hasznot.

A tükörvilág által egészben láthatjuk az összképet, de az alkalmazása azt jelenti, hogy a vállalat minden szegletét át kell vizsgálni. A cégeknek egy olyan jövőért kell dolgozniuk, ahol az intelligens iker megengedi a zökkenőmentes és adat-vezérelt együttműködést az ökoszisztémák között.

A demokratizált technológia felhatalmazza a munkavállalót

A változás már megindult a technológiai fejlesztésben. Gondolunk itt a nyelv felismerésre, a kis-kódolású platformokra, robot technológiával automatizált feladatokra, és még sorolhatnánk. Ezek mind demokratizálják a technológiát, hathatós képességeket adnak az emberek kezébe szerte az üzleti világban.

Ez a jelenség egy “gyökereztető közeget” ad a vállaltok fejlesztési stratégiájához: Amíg az IT részleg a jelentősebb feladatok kivitelezésén fog dolgozni a legfejlettebb technológiai eszközökkel, addig a mindennapi üzleti problémához legközelebb álló emberek feladata lesz, hogy technológia-orientált megoldásokat keressenek. A demokratizált technológiával minden alkalmazott egyben feltaláló is lehet, optimalizálhatja munkáját, megoldást kereshet kényes esetekre, és így a vállalkozás lépést tud tartani az új és változó igényekkel.

Hogyan hozhat hasznot a cégeknek a technológiához való hozzáférés

A demokratizált technológia segíthet betömni a képességbeli hiányosságokat. Miközben a magas technikai tudás megmarad követelményként, a vezetők használhatják a demokratizált technológiát arra, hogy az aktuális munkaerővel megtermeljék mindazt, amire szükségük van.

Ahhoz, hogy a “gyökereztető réteg” termőre forduljon, a vállalatoknak képezniük kell az emberiket, hogy technológiai szemlélettel gondolkodjanak. Az oktatáson nem csak az általános technológiai tudást kell fejleszteni, hanem meg kell tantani használni a demokrácia különböző eszközeit is.

A demokratizáció lerombolja a szervezetben a technológia és üzlet közti hagyományos osztályokat. Ezért a vezetőknek újra kell majd gondolniuk az IT és nem IT dolgozók szerepeit, valamint azt is, hogyan dolgozzanak együtt.

Gondjuk át, hogyan és hol dolgoznak az emberek

Ideje, hogy a vállalatok a távoli munkát helyzetből előnnyé kovácsolják. A világjárvány tetőpontján megindult a történelem legnagyobb munkaerő-elmozdulása azáltal, hogy a vállalatok bevezették az otthoni munkavégzést, kockáztatva ezáltal a jövőbeli eredményességet. Ezzel nem csak otthonról tették lehetővé a munkavégzést, hanem szinte bárhonnan.

Hemzsegnek a lehetőségek az olyan cégek számára, ahol készek újragondolni a szervezet felosztását, valamint, hogy milyen eredményeket érhetnek el egy virtualizált munkaerő modellel. Azonban egyszerűen csak kibővíteni a járvány alatt kialakult irányelveket nem elegendő. A vezetőknek most kell fejleszteni a “hozd a saját környezeted” stratégián – “Bring Your Own Environment” (BYOE) – gondolva itt a távoli munka biztonsági tényezőire, a szükséges kulturális változásokra, és a fizikai irodatér elrendeltetésének fejlődésére.

Hogyan változott a munkavállalók produktivitása

Hogyan valósítsuk meg a rugalmas munka-szabályzatot

A világjárvány idején a vállalkozások arra koncentráltak, hogyan tegyék technológiailag lehetővé a BYOE munkavégzést, manapság pedig arra, hogyan tegyék azt gördülékennyé és biztonságossá. A vállalkozásoknak még most, a jelenben kell foglalkozniuk a kritikus pontokkal, mielőtt azok elhatalmasodnának.

A BYOE stratégia megteremti a lehetőséget arra, hogy átgondoljuk a vállalt működési modelljét. Kezdve az ember-robot együttműködéstől egészen a globális közvetítő szolgáltatások hozzáférhetőségéig, a potenciális haszon hatalmas.

Ahogy a vállalatok áttérnek a BYOE stratégiára, a kultúrájuknak is fejlődni kell. Ez egy folyamatos feladat lesz, de a jelenben elért kisebb győzelmek közé tartozik a munkavállalók közötti kommunikáció újragondolása, valamint a távolról és az irodában dolgozó munkavállalók egyenrangúságának biztosítása.

A vállalatoknak együtt kellene működniük

A COVID-19 okozta globális törés elindította gépezetet, a vállalatok átgondolták szövetségeiket – és a multirésztvevős rendszer újkeletű figyelmet kapott. Hirtelen elvárás lett a kontaktkövetés, az érintésmentes fizetés, és új, bizalmat növelő módszerek kerültek előtérbe, amik a vállalatok meglévő ökoszisztémájában eddig kidolgozatlanok voltak.

Az elkövetkező három évben gyorsan változnak majd a vásárlói igények, a szabályozások és még sok más. A vállalatok ráébrednek arra, hogy együtt erősebbek. A lehetőség a kezükben van, hogy elkerüljék a múltbéli hibák megismétlését, és új úton haladjanak tovább a jövő felé. A többrésztvevős rendszerek nagyobb rugalmasságot és alkalmazkodóképességet adnak a vállalatoknak; új módszerek válnak elérhetővé, amivel kikerülhetnek a piacra; valamint saját iparágaikban új, az ökoszisztémát előre mozdító normákat fektethetnek le.

Hogyan segíthet a többrésztvevős rendszer a cégeknek eligazodni a káoszban

Ahhoz, hogy a vállalatok rugalmasabbak legyenek, nyitottnak kell lenniük a digitalizáció által irányított partnerkapcsolatokra. Ehhez először ipar-orientált felhő technológiákba kell befektetni, és túllépni a hagyományos ipari korlátokon.

A többrésztvevős rendszerek alkalmazása gyorsan terjed, és képes radikálisan átformálni a partnerkapcsolatokat. Azonban a vállalatvezetőknek tisztában kell lenniük, hogy mely üzlet nyújtja számukra a megfelelő erőfölényt.

A többrésztvevős rendszerek néhányat a legszilárdabb intézmények közül is átalakítanak. Ahogy a vállalatok az MPS nyújtotta előnyöket hajszolják, biztosítaniuk kell, hogy olyan technológiát használnak, ami egy sokkal igazságosabb jövő felé vezet.

forrás: https://www.nsuk.com/resources/views/office-tech-trends/

Engedjük el a tökéletest: az idő pénz, ne pazaroljuk!

Engedjük el a tökéletest: az idő pénz, ne pazaroljuk!

Megfelelő vagy tökéletes

Cégvezetőként hogyan optimalizáljuk a munkát? Cégünk vezetésekor hajlamosak vagyunk a tökéletesre törekedni, azonban ez nem mindig hozza a kívánt eredményt. A kevesebb néha több, ha a befektetett időről és energiáról van szó, és az ördög talán éppen, szó szerint, a részletekben lakozik. A jó és hatékony cégvezető képes mérlegelni, hogy egy adott projekthez milyen és mennyi befektetett eszközre, energiára és időre van szükség. Hajlamosak vagyunk ugyanis elveszni a részletekben, és órákat beleölni egy-egy feladat minél részletesebb kidolgozásába, holott a kívánt cél eléréséhez az “elég jó” éppen megfelelő lenne. Honnan tudjuk azonban, hogy az “elég jó” valóban elég jó-e? 

Cégvezető vagy menedzsment alaposan gondolja át a célt 

Amikor kiosztunk vagy megkapunk egy munkát, gyakran túl sok embert mozgósítunk vagy a projekt-terv kidolgozásakor beleveszünk a részletekbe. Ezért legyünk tisztában azzal, hogy pontosan mit is szeretnénk elérni, és ehhez mire van szükségünk. Kell-e a nagyobb csapat, vagy kevesebb ember is elég a feladat elvégzéséhez? Bevessünk-e bonyolult diagrammokat, vagy csak a legfontosabb adatokat ismertessük? 

Szükséges-e bonyolult terv elkészítése egy új termék vagy szolgáltatás bevezetéséhez? Ahhoz, hogy egy ötletet átadjunk és elfogadtassunk, a megbeszélésen rászánt plusz idő – vagy akár órák – teljesen helyénvaló lehet, ha a kollégákat akarjuk meggyőzni az álláspontjuk megváltoztatásáról. Óriási időpazarlás lehet és egyáltalán nem biztos, hogy a tanács minden tagjának szükséges tudnia a technikai részletekről, lépésről lépésre megfogalmazott IT-stratégiáról vagy a legújabb kibertámadással kapcsolatos hírekről. 

Használjuk a megfelelő eszközöket és erőforrás menedzsment

Növekszik a felelősség, a megoldandó problémák egyre csak sokasodnak, és ilyenkor bizony nehéz a célt szem előtt tartani. Az, hogy mit akarunk elérni, meghatározza, mennyi információt kell átadnunk, és ehhez milyen eszközöket használjunk, illetve, hogy mennyi időt szánjuk egy-egy munkafolyamatra, és kikkel dolgozzunk együtt. 

Lelkiismeretes cégvezető szerepében gyakran feltételezzük, hogy erőfeszítéseink értékelésében csak a tökéletes a mérvadó. Egy alaposan meghatárovezetőzott cél esetében könnyebb eldönteni, hogy az erőfeszítés kifizetődik-e a végén, és valóban közelebb kerültünk a megvalósításhoz, vagy csak az időnket pazaroltuk, amit máshol és máshogy jobban is kihasználhattunk volna. 

Az idő pénz, hát úgy is fektessük be a munka során

Függetlenül attól, hogy egyéni vállalkozásról, cégről vagy vállalatról van szó, mindenkinek 24 órából áll egy nap. Rengeteg olyan vállalkozás van, ahol a tökéletességet hajszolják, gyakran el is érik, de azon az áron, hogy egyszerűen nem tudták megragadni azokat a lehetőségeket, amik pedig igazán fontosan lettek volna. Más szóval, lekéstük a partit, amire annyit készültünk, hogy tökéletes külsőnket mutathassuk. 

Ha továbbra is azzal az érzéssel küzdünk, hogy az “elég jóval” lejjebb adjuk saját igényeinket és lejjebb tesszük a mércét, gondoljunk úgy az időre, mint bármilyen más befektetésre. Ritkán rendelkezünk kiapadhatatlan pénztárcával, és ritkán vesszük meg a “tökéletes” terméket vagy szolgáltatást anélkül, hogy aggasztana az ára. Ahogyan kompromisszumot kötünk egy-egy vásárlás alkalmával, hogy megfeleljen igényeinknek anélkül, hogy túl sokat költenénk rá, ugyanezt kellene alkalmaznunk, amikor egy feladatba időt invesztálunk. 

Cégvezető, menedzsment

Az olyan vállalkozások vagy cégek, ahol a vezető az ablakon keresztül dobálja ki a pénzt, nem maradnak talpon sokáig. Ne engedjük, hogy az időnkkel is ez történjen, amikor az “elég jó” gyakran egyben a megfelelő is. 

forrás: https://www.techrepublic.com/article/let-go-of-perfection-dont-waste-time-on-projects-that-wont-yield-much-result/

Pandémia: Új kihívások előtt az informatikai vezetők

Pandémia: Új kihívások előtt az informatikai vezetők

Informatikai vezetők útmutatója az új normális üzleti környezetben

A pandémia és a technológiai fejlődés számos társadalmi és üzleti változást hozott magával, amelyek a járvány elmúltával is velünk maradnak. Az új normális az informatikai vezetők vállalaton belüli szerepét is felülírja: felelősek lesznek a szervezet rugalmasságáért, innovációs képességéért, a pandémia kihívásokra adott gyors válaszaiért. Egyszóval a cég növekedési pályára állításáért.

A koronavírus-járvány felforgatta a tavalyi évet, számos váratlan helyzetet teremtett az üzleti szféra szereplői – akár kicsik, akár nagyok – számára és korábban soha nem látott körülmények közé lökte a vállalatok informatikai vezetőit is. 2021 is tartogat meglepetéseket: valószínűleg továbbra is szembe kell néznünk a pandémia kihívások terheivel, olyanokkal, amelyek már ismerősek és olyanokkal, amelyekre nem számítunk. Viszont a jó hír az, hogy kezd körvonalazódni az új normális. Hogy mit jelent ez a CIO-k számára?

Pandémia kihívások

Mivel a COVID-19 bebizonyította, hogy a modern vállalkozások sikerét a digitális infrastruktúra határozza meg, a jövőben az informatikáért felelős vezetők cégen belül betöltött szerepe is sikertényezővé válik. Kérdés, sikerül-e integrálódniuk az eddig főképp a pénzügyi és az értékesítési szakemberekből álló döntéshozói körbe, boldogulnak-e a bonyolult, új kommunikációs stílust megkövetelő, turbulens környezetben. Mindenesetre a pandémia drámai módon felgyorsította a globális digitális átalakulást és arra kényszeríti az informatikai döntéshozókat, hogy cégeik túlélésének és jövőjének motorjaivá váljanak.

Persze a CIO-knak sincs varázsgömbjük, mégis azt várja tőlük a világ, hogy képesek legyenek meghatározni a technológiai környezet fejlődését, és felkészítsék vállalataikat az alternatív jövőre. Az agilitás és a gyors alkalmazkodás lesznek az elkövetkező évek leggyakrabban említett sikertényezői.

Az IDC összegyűjtötte azokat a technológiai, piaci és az ökoszisztémákat befolyásoló trendet (FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2021 Predictions), amely meghatározza az informatikai vezetők életét az elkövetkező 3–5 évben. Az alábbi pontok lehet, sok hazai informatikai vezetőnek távolinak tűnnek, ám a globális világban a piaci verseny nem ismer határokat!

6 pandámia kihívás és lehetséges válasz az IDC szerint

  • 2022-re a CIO-k 65%-a képes lesz adatokkal, mesterséges intelligenciával és biztonsági megoldásokkal felvértezni a frontvonalban dolgozókat annak érdekében, hogy javuljon azok termelékenysége, alkalmazkodó- és döntési képessége a gyorsan változó világban. Azok a vállalatok, vállalkozások lesznek sikeresek, ahol a munkatársak autonóm módon működnek, és akár bizonytalan körülmények között is képesek önálló döntéseket hozni. Ehhez a munkatársaknak naprakész adatokra és intelligens eszközökre van szükségük.
  • 2021-re a CIO-k 30%-a elmondhatja magáról, hogy kudarcot vallott az egyre fokozódó kibertámadásokból, kereskedelmi háborúkból és hirtelen összeomlásokból fakadó problémák leküzdésében és a vevői bizalom helyreállításában. Pedig a cégek többsége költ az informatikai biztonságra.
  • A pandémia idején felhalmozódott technikai adósságok a CIO-k 70%-ának életét fogja beárnyékolni a következő években. Szembe kell nézni pénzügyi nehézségekkel, agilitási gondokkal és kényszerű felhőbe költözéssel. A járvány idején rövidültek a korábban megszokott IT protokollok, annak érdekében, hogy az új digitális megoldások gyorsan – időnként szó szerint egyik napról a másikra – hadrendbe állíthatók legyenek. Az ebből fakadó deficiteket fel kell számolni.
  • Mivel a jövőben a digitális infrastruktúra válik az üzleti világ mozgatórugójává, az informatikai vezetők komoly szerepet kapnak a vállalati döntéshozatalban. Az informatika határozza meg a vállalati technológiákat, csökkenti a működési kockázatot, optimalizálja a költségeket. Összességében főszerephez jut az üzleti élet helyreállításában.
  • 2024-re a biztonságos munkakörnyezet támogatása érdekében az informatikai döntéshozók 50%-a felgyorsítják a robotizálást, automatizálást és a munkakör részévé teszi a változásmenedzsmentet. A következő öt évben a jelenlegi munkaerő-állomány 16%-át helyettesítik mesterséges intelligenciával, ami hatással lesz a vezetési módszerekre, munkaszervezésre, munkakultúrára.
  • Az informatikai vezető feladata a gyors innováció feltételeinek biztosítása. Egy hibrid/felhő infrastruktúrában kell létezniük, és kezelniük kell az „as a service” munkafolyamatokat. A vállalati rendszereket össze kell, hangolják különböző külső platformokkal, adatokkal és alkalmazásokkal. Egy-egy cég több ökoszisztémában is részt fog venni. Kulcsszó az interoperabilitás, a rugalmasság, a skálázhatóság és a hordozhatóság.

Hamarosan érkezik cikkünk második része!