Tech trend TOP 9 a 2021-es évre, amit az Ön cégének is követnie kell!

márc 30, 2021 | Aktuális, Technológia

A világnak új fajta vezetőségre van szüksége. A 2020-as év kihívásait tekintve megállapíthatjuk, hogy minden vállalkozás lényegében egy technológiai vállalkozás, és ezt a cégek jelentős száma is így látja. Ezzel kezdetét vette egy új korszak, egy exponenciális átalakulás, ahogy a technológia folyamatosan átalakítja az ipart és az emberi tapasztalatokat. Most, amikor kezd körvonalazódni a világjárvány utáni valóság, a cégeknek is a változás útjára kell lépniük. Az idei év top 9 tech trend cégek számára:

Építkezzünk tervezetten

Az ipari versengés hajnalát éljük, amikor is a cégek struktúrájukban versenyeznek egymással. A vállalatok részére rengeteg opció és választás áll rendelkezésre a technológiában. Ennek értelmében a vállalatokat felépítő minden technológiai réteg személyre szabható, és a vállalati stratégia megvalósítása soha nem látott mértékben optimalizálható.

Azonban ahhoz, hogy felépítsük és igazgassuk a legversenyképesebb technológiai infrastruktúrát, másképpen kell gondolnunk a technológiára. Az üzleti és technológiai stratégiának eggyé kell válnia, és a vállalatoknak kell betölteniük a technológiai vezető szerepét.

Hogyan építsünk jobb struktúrát

A technológiai lehetőségek sokszínűsége példátlan változatossághoz fog vezetni az üzleti megoldások terén. Azok a vállalatok, akik erőt és energiát fektetnek be arra, hogy meghatározzák a számukra legnagyobb értéket képviselő technológiákat, ők lesznek képesen igazán egyedit nyújtani.

Felépíteni egy versenyképes technológiai infrastruktúrát azzal kezdődik, hogy technológiai értéket gyűjtünk össze – a kulcs itt a felhő stratégia és a mikroszolgáltatások. A vállalatoknak szükségük van egy adaptív technológiai alapra, és nem engedhetik meg, hogy a hagyományos rendszerek hátráltassák őket.

Azáltal, hogy a vállalatok egyesítik a technológiát és az üzleti stratégiát, nagyobb szerepet fognak játszani abban, hogy megkönnyítsék az emberek kapcsolatát a technológiával. Ehhez a bizalom kiépítése szükséges – nem csak a termékeket és szolgáltatásokat illetően, de a mögöttük rejlő technológiában is.

A digitális iker átméretezheti a fizikai teret

Az egyre növekvő mértékű befektetés az adatokba, mesterséges intelligenciába és digitális ikerbe az üzlet és intelligencia új generációjának feltörekvését eredményezi – a tükörvilágot. A vezetők által a szervezeten belül létrehozott intelligens digitális ikrek az egyesítést követően együtt egész gyárak, ellátóláncok, termék életciklusok, és még sok más, élő modelljeit hozzák létre.

Ahogy a fizikai világ egyre nagyobb részét képezik le a digitális térben, az egyre növekvő tükörvilág az új lehetőségek aranybányáját tárja felszínre. A vállalatvezetők eddig példa nélküli mértékben lesznek képesek az adatot és intelligenciát egyesíteni egymással; feltenni és megválaszolni a túlélésükhöz szükséges, lényegi kérdéseket; valamint újragondolni az üzemelést, együttműködést és fejlesztést.

Hogyan készítsünk tükörvilágot

A tükörvilág szimulációk szabadságot adnak majd a vállalatoknak az új ideák felfedezésében és lehetőséget, hogy végtelen számú “mi lenne, ha” kérdést tegyenek fel egy kockázatmentes, digitális környezetben. A vezetők ezt a képességet arra fogják használni, hogy átalakítsák az innovációs folyamataikat.

Az intelligens iker és tükörvilág előnyeinek kiaknázásához a vállalatoknak elengedhetetlen az átfogó és megbízható adatfelhasználás. Az iker egy hatásos módszer, hogy az adat használható információ legyen, ám a töredék vagy selejtes adat több kárt okozhat, mint hasznot.

A tükörvilág által egészben láthatjuk az összképet, de az alkalmazása azt jelenti, hogy a vállalat minden szegletét át kell vizsgálni. A cégeknek egy olyan jövőért kell dolgozniuk, ahol az intelligens iker megengedi a zökkenőmentes és adat-vezérelt együttműködést az ökoszisztémák között.

A demokratizált technológia felhatalmazza a munkavállalót

A változás már megindult a technológiai fejlesztésben. Gondolunk itt a nyelv felismerésre, a kis-kódolású platformokra, robot technológiával automatizált feladatokra, és még sorolhatnánk. Ezek mind demokratizálják a technológiát, hathatós képességeket adnak az emberek kezébe szerte az üzleti világban.

Ez a jelenség egy “gyökereztető közeget” ad a vállaltok fejlesztési stratégiájához: Amíg az IT részleg a jelentősebb feladatok kivitelezésén fog dolgozni a legfejlettebb technológiai eszközökkel, addig a mindennapi üzleti problémához legközelebb álló emberek feladata lesz, hogy technológia-orientált megoldásokat keressenek. A demokratizált technológiával minden alkalmazott egyben feltaláló is lehet, optimalizálhatja munkáját, megoldást kereshet kényes esetekre, és így a vállalkozás lépést tud tartani az új és változó igényekkel.

Hogyan hozhat hasznot a cégeknek a technológiához való hozzáférés

A demokratizált technológia segíthet betömni a képességbeli hiányosságokat. Miközben a magas technikai tudás megmarad követelményként, a vezetők használhatják a demokratizált technológiát arra, hogy az aktuális munkaerővel megtermeljék mindazt, amire szükségük van.

Ahhoz, hogy a “gyökereztető réteg” termőre forduljon, a vállalatoknak képezniük kell az emberiket, hogy technológiai szemlélettel gondolkodjanak. Az oktatáson nem csak az általános technológiai tudást kell fejleszteni, hanem meg kell tantani használni a demokrácia különböző eszközeit is.

A demokratizáció lerombolja a szervezetben a technológia és üzlet közti hagyományos osztályokat. Ezért a vezetőknek újra kell majd gondolniuk az IT és nem IT dolgozók szerepeit, valamint azt is, hogyan dolgozzanak együtt.

Gondjuk át, hogyan és hol dolgoznak az emberek

Ideje, hogy a vállalatok a távoli munkát helyzetből előnnyé kovácsolják. A világjárvány tetőpontján megindult a történelem legnagyobb munkaerő-elmozdulása azáltal, hogy a vállalatok bevezették az otthoni munkavégzést, kockáztatva ezáltal a jövőbeli eredményességet. Ezzel nem csak otthonról tették lehetővé a munkavégzést, hanem szinte bárhonnan.

Hemzsegnek a lehetőségek az olyan cégek számára, ahol készek újragondolni a szervezet felosztását, valamint, hogy milyen eredményeket érhetnek el egy virtualizált munkaerő modellel. Azonban egyszerűen csak kibővíteni a járvány alatt kialakult irányelveket nem elegendő. A vezetőknek most kell fejleszteni a “hozd a saját környezeted” stratégián – “Bring Your Own Environment” (BYOE) – gondolva itt a távoli munka biztonsági tényezőire, a szükséges kulturális változásokra, és a fizikai irodatér elrendeltetésének fejlődésére.

Hogyan változott a munkavállalók produktivitása

Hogyan valósítsuk meg a rugalmas munka-szabályzatot

A világjárvány idején a vállalkozások arra koncentráltak, hogyan tegyék technológiailag lehetővé a BYOE munkavégzést, manapság pedig arra, hogyan tegyék azt gördülékennyé és biztonságossá. A vállalkozásoknak még most, a jelenben kell foglalkozniuk a kritikus pontokkal, mielőtt azok elhatalmasodnának.

A BYOE stratégia megteremti a lehetőséget arra, hogy átgondoljuk a vállalt működési modelljét. Kezdve az ember-robot együttműködéstől egészen a globális közvetítő szolgáltatások hozzáférhetőségéig, a potenciális haszon hatalmas.

Ahogy a vállalatok áttérnek a BYOE stratégiára, a kultúrájuknak is fejlődni kell. Ez egy folyamatos feladat lesz, de a jelenben elért kisebb győzelmek közé tartozik a munkavállalók közötti kommunikáció újragondolása, valamint a távolról és az irodában dolgozó munkavállalók egyenrangúságának biztosítása.

A vállalatoknak együtt kellene működniük

A COVID-19 okozta globális törés elindította gépezetet, a vállalatok átgondolták szövetségeiket – és a multirésztvevős rendszer újkeletű figyelmet kapott. Hirtelen elvárás lett a kontaktkövetés, az érintésmentes fizetés, és új, bizalmat növelő módszerek kerültek előtérbe, amik a vállalatok meglévő ökoszisztémájában eddig kidolgozatlanok voltak.

Az elkövetkező három évben gyorsan változnak majd a vásárlói igények, a szabályozások és még sok más. A vállalatok ráébrednek arra, hogy együtt erősebbek. A lehetőség a kezükben van, hogy elkerüljék a múltbéli hibák megismétlését, és új úton haladjanak tovább a jövő felé. A többrésztvevős rendszerek nagyobb rugalmasságot és alkalmazkodóképességet adnak a vállalatoknak; új módszerek válnak elérhetővé, amivel kikerülhetnek a piacra; valamint saját iparágaikban új, az ökoszisztémát előre mozdító normákat fektethetnek le.

Hogyan segíthet a többrésztvevős rendszer a cégeknek eligazodni a káoszban

Ahhoz, hogy a vállalatok rugalmasabbak legyenek, nyitottnak kell lenniük a digitalizáció által irányított partnerkapcsolatokra. Ehhez először ipar-orientált felhő technológiákba kell befektetni, és túllépni a hagyományos ipari korlátokon.

A többrésztvevős rendszerek alkalmazása gyorsan terjed, és képes radikálisan átformálni a partnerkapcsolatokat. Azonban a vállalatvezetőknek tisztában kell lenniük, hogy mely üzlet nyújtja számukra a megfelelő erőfölényt.

A többrésztvevős rendszerek néhányat a legszilárdabb intézmények közül is átalakítanak. Ahogy a vállalatok az MPS nyújtotta előnyöket hajszolják, biztosítaniuk kell, hogy olyan technológiát használnak, ami egy sokkal igazságosabb jövő felé vezet.

forrás: https://www.nsuk.com/resources/views/office-tech-trends/

NE MARADJON LE!

Kérjen értesítést a legfríssebb tartalmakról!
[hubspot type=form portal=14546676 id=f86e81bb-9b6e-425e-851f-b834bb9f2780]